PSG Bevakning

VI HAR OLIKA TJÄNSTER I VÅR PORTFÖLJ

Vi har för närvarande 5 olika tjänster att presentera i vår produktportfölj. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant inom varje kategori samt att skapa nya lösningar efter hur vårt samhälle förändras och efter kundens önskemål. Vår styrka är vårt personliga engagemang i varje uppdrag och till varje kund. Alla har rätt till en trygg tillvaro och det vill vi att alla våra kunder ska känna när vi levererar våra tjänster. Service och kompetens är våra ledord som vi arbetar efter och det genomsyrar hela vår organisation. Vi lägger stora resurser på rekrytering och utbildning så att vår personal alltid är uppdaterade. Är vårt upplägg av intresse för ER? Kontakta oss så skräddarsyr vi lösningen för just era behov och önskemål.

VÅRA SÄKERHETSLÖSNINGAR

STATIONÄR BEVAKNING

Vi tillhandahåller personal med säkerhetsutbildning, utefter ert behov, för stationärbevakning i t.ex. receptioner eller andra platser där behörigheten hos personer behöver kontrolleras.Vi ställer höga krav på servicekänsla hos vår personal samt att de skall kunna hitta en bra balans mellan deras service- och trygghetsfunktion.

TILLSYN

Minimera risken för ett brottsligt angrepp mot er verksamhet även under timmarna då ingen, eller minimal verksamhet bedrivs. Våra väktare gör ett antal tillsyner av ert objekt, antingen enbart yttre, eller även inre, helt beroende på behov. Vid dessa tillsyner dokumenteras eventuella iakttagelser och/eller brister som kan vara av intresse för kunden.

ORDNINGSHÅLLNING

Vi erbjuder ordningsvakter till publika och offentliga miljöer, nöjesetablissemang, samt privata tillställningar. Eftersom våra ordningsvakter jobbar med människor i olika slags miljöer och tillstånd så ställer vi mycket höga krav vad gäller stresstålighet, konflikthantering och människokännedom.

PERSONSKYDD

PSG Bevakning levererar olika former av personskyddlösningar baserat på ert behov och förutsättningar.Dessa kan vara allt från rådgivning kring rutiner, till utbildning, uppgradering av det fysiska skyddetkring personen eller personell bevakning med utbildade och auktoriserad personal.

HEMGÅNGSKONTROLL

PSG Bevakning kan som ett led i ert svinnförebyggande arbete erbjuda hemgångskontroller av deras personal i enlighet med överenskommelse med arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen.

VI ÄR PSG BEVAKNING

PSG Bevakning levererar bevakningstjänster till företag och offentlig sektor. Vi erbjuder ett personlig engagemang, trygghet och erfarenhet. Vi vill att våra kunder och medarbetare ska uppleva det mervärde vi har att erbjuda.

PSG Bevakning har som målsättning att sätta en ny standard där vi kombinerar det personliga engagemanget med skräddarsydda lösningar och den breda kompetensen hos vår personal. På detta sätt kan vi fungera som en förebild samt inspirationskälla för andra. Med fokus på kundens trygghet skall vi tillhandahålla det bästa säkerhetsmarknaden har att erbjuda för att bygga trygga hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner. PSG Bevaknings ståndpunkt är att kunden skall känna total trygghet i vår relation och att vi som bevakningsföretag tillhandahåller det bästa säkerhetsmarknaden har att erbjuda i form av personella och tekniska lösningar.
Vi gör detta genom att: 
Tillgodose kunden säkerhetsbehov och skapa en lönsam affär för båda parter. Upprättahålla tydliga mål. Följa upp resultat och ständigt förbättra tjänster, produkter och verksamhetssystem ur kvalitets- och miljösynpunkt, där lagar och andra krav alltid utgör minst lägsta nivå. Sträva mot att minska mängden föroreningar och hantera uppkommet avfall på ett ansvarsfullt sätt. Med hjälp av engagerade medarbetare och kompetent personal skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på vår värdegrund.

VILL DU VETA MER?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan anpassa våra tjänster efter era behov. 
info@psgbevakning.se

KROG & EVENEMANG

PSG Bevaknings arbetsgrupp har lång och bred erfarenhet av  samordning, och säkerhet i alla former av restaurangverksamheter och evenemang. Vi eftersträvar alltid att tillgodose kundens önskemål och har en gedigen rekryteringsprocess, både internt och externt, för att hitta de resurser som passar varje kunds unika önskemål. Vi lägger stort vikt vid servicekänsla så att varje kund samt deras gäster ska känna sig trygga och omhändertagna.

Vid evenemang erbjuder vi tjänster som planering, genomförande samt utvärdering helt efter vad kunden vill ha. PSG Bevakning har stor vana och erfarenhet  att arbeta med stora publikgrupper och därigenom skapa en trygg miljö för besökarna.

KUNDREFERENSER

"PSG Bevakning har enligt mig kunden i fokus, eftersträvar alltid efter långsiktiga relationer. Professionalism och ödmjukhet är något de alltid har med sig"

Gabriel Acar
Viiva / Skål

KONTAKTA OSS

info@psgbevakning.se / 0702 - 27 36 47

E A Rosengrensgata 13D
421 31 Göteborg

Vill du jobba med oss?